Klub huset

Klub huset

OBS ! Klubhuset er røgfrit område

OBS !! Alt indbo i klubhuset er mærket med "HSLF"

og der er ingen kontant beløb eller andet af større værdi.

OBS !! TV OG ANDEN ELEKTRONIK ER KUN TILSTEDE I KLUBHUSET UNDER MØDERNE HVOR EFTER DET FJERNES IGEN


Klubhuset

Biblioteksvej 60b

2650 Hvidovre

Mail: [email protected]


Vores eget klubhus danner rammen for vores faste klubaftener (Junior-, Senior-, Grand old senior og Dameafdelingen), hvor det sociale samvær er i højsædet og hvor der ofte aftales nye fisketure.


Fast Klubaften for Seniorer, hver torsdag kl 19.00.

Øvreige aftener se aktivitets kallender eller klubblad.


Det er også i klubhuset at vores hyggebanko og en del af vores fester finder sted.


Endelig er det også stedet, hvor der med mellemrum er aktiviteter som stangbygning m.v. samt aftener, hvor vi hører spændende indlæg med relation til vores hobby.